Zalutyń

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zalutyń)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Historia

Placówka powstała z inicjatywy rodziców dzieci głębiej niepełnosprawnych intelektualnie przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na początku szkołę ulokowano w miejscowości Przywłoka koło Parczewa. Niestety, ze względu na protesty mieszkańców decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej z dnia 29.07.1981 roku z dniem 01.08.1981 roku został powołany Zespół Szkół w Zalutyniu, w skład którego weszły: * Zasadnicza Szkoła Zawodowa * Specjalny Zakład Wychowawczy (dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym). Placówka funkcjonowała w dawnej posiadłości Komorowskich, na terenie której znajdował się dworek i oficyna oraz stary piękny park. W 1998 roku prowadzenie Ośrodka od Kuratorium Oświaty i Wychowania przejęło Starostwo Powiatowe. W 2003 roku pomimo sprzeciwu rodziców i pracowników Ośrodka ogłoszono jego likwidację ze względów finansowych. Dzięki zaangażowaniu Wójta, Radnych Gminy Piszczac, Rodziców i Przyjaciół Ośrodka placówka zostaje przejęta przez Stowarzyszenie Społeczno- Oświatowe “Żyć godnie”. W 2013 roku powstaje trzy letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Budynki odremontowane, pomieszczenia użyteczności wyremontowane i dostosowane dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Placówka dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Oferta

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Szkoła Podstawowa Specjalna 3
 • Gimnazjum Specjalne 4
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • hipoterapia,
 • muzykoterapia,
 • arteterapia,
 • integracja sensoryczna

Pobyt

Ośrodek posiada internat, w którym przebywająca tam młodzież i dzieci znajdują się pod stałą opieką wychowawców.

Do dyspozycji wychowanków są:

 • świetlica,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia gospodarcza
 • sala gimnastyczna.

W czasie pobytu w internacie dla wychowanków organizowane są różnorodne zajęcia tematyczne.

Dominującą forma pracy wychowawczej jest rozwijanie i kształtowanie zainteresowań przebywających w nim uczniów. W budynku funkcjonuje stołówka. Znajdują się pokoje sypialne, dwie łazienki z czterema prysznicami oraz izolatka.

Wszystkie pomieszczenia są odremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekty

 • :Jesteśmy ekologiczni:
 • “II Majówka Integracyjna”
 • Regionalny Miting Jeździecki Olimpiad Specjalnych-Krasnystaw
 • Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych- Kraśnik
 • Mistrzostwa Województwa Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym oraz hokeju halowym
 • inne, w których wychowankowie Ośrodka zdobyli wiele medali, nagród i wyróżnień.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu

Adres:
21-530 Piszczac, Zalutyń 25

Telefon/Fax:
83 377 80 22

Adres internetowy:
sosw-zalutyn.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Andrzej Berbeć
 • Wicedyrektor – Marcin Rakowski
 • Wicedyrektor – Marta Mendelska
 • Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr Wiesława Smala
 • Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych – Franciszek Kuzioła