Kozice

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Kozice Dolne)

Placówka położona jest na terenie Gminy Piaski w miejscowości Kozice Dolne, odległość od Piask 5 km natomiast od Lublina 30 km.

Historia

Placówka istnieje od 1978 roku i kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężeniami. Placówka mieści się w zabytkowym pałacu i otoczona jest pięknym terenem zielonym – park ze starodrzewiem.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Placówka położona jest na terenie Gminy Piaski w miejscowości Kozice Dolne, odległość od Piask 5 km natomiast od Lublina 30 km. Dojazd drogą ekspresową S17 (kierunek Lublin – Piaski). Budynek Ośrodka w stanie technicznym dobrym, drogi dojazdowe i wewnętrzne utwardzone. Przy budynku znajduje sie podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Placówka posiada boisko trawiaste, działkę rekreacyjno-użytkową wykorzystywaną do celów edukacyjnych.

Budynek wyremontowany stan ogólny dobry, wewnątrz częściowo dostowanany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Posiadamy:

 • pracownię komputerowo-multimedialną,
 • salę doświadczania świata w pełni wyposażoną,
 • salę do Integracji Sensorycznej,
 • salę rehabilitacyjną,
 • pracownię gospodarstwa domowego, ogrodniczą.

Oferta

W placówce funkcjonują następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Gimnazjum Specjalne,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • terapia autystów,
 • elementy terapii SI,
 • hortiterapia

Pobyt

Placówka posiada miejsca w internacie – pomieszczenia sypialne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uczniowie przebywający w internacie uczestniczą w zajęciach dodatkowych (koła zainteresowań), aktywnie spędzają czas wolny (zajęcia sportowe, wycieczki). Nauczyciele realizują w ramach zajęć założone cele dydaktyczne, wychowawcze i pro laktyczne mając na uwadze indywidualne potrzeby edukacyjnoterapeutyczne uczniów. Formy pracy: grupowe, zindywidualizowane.

Osiągnięcia

 • II miejsce w przeglądzie teatralnym w Firleju,
 • I miejsce w turnieju piłki nożnej w Kraśniku,
 • I i II miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym

Realizowane projekty i programy:

 • Projekty: “Bliżej Tęczy”, “Bezpieczna+”,
 • projekty ekologiczne “Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdnickim”
 • Programy: “Wyrównywanie różnic między regionami”

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych

Adres:
21-050 Piaski, Kozice Dolne 33

Telefon/Fax:
81 5847201

Adres internetowy:
www.soswkozicedolne.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Maria Wójcik-Baluk
 • Wicedyrektor – Elżbieta Gauda