Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu (Kębło)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu (Kębło)

Skąpa jest wiedza na temat malowniczo położonego dworku w Kęble, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Historia

Skąpa jest wiedza na temat malowniczo położonego dworku w Kęble, w którym dziś znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Pozostałości archiwum szkolnego wskazują, iż samo Kębło w swojej historii było wsią królewską, potem znajdowało się w dzierżawie starostów kazimiersko – wąwolnickich. Należało do rodzin: Firlejów, Tarłów, Lubomirskich i Potockich. Do 1831 roku Kębło było własnością Czartoryskich. Po nich właścicielami wsi została rodzina Wesselów, która wybudowała w 1880 roku na wzgórzu dworek otoczony parkiem. W końcu XIX Ignacy Wessel sprzedał dobra Rostworowskim, którzy szczególnie przysłużyli się do rozwoju osady. Od 1947 roku w budynku dworku został założony Państwowy Dom Dziecka. Od 1 września 1982 r. majątek Państwowego Domu Dziecka przekazano na użytek Państwowemu Zakładowi Wychowawczemu dla dzieci upośledzonych. Od 1984r. zaczyna funkcjonować nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Z dniem 1 września 1996r. tworzy się Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej dla Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym. Dnia 1 czerwca 1997 r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Kurator Oświaty w Lublinie nadał Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Kęble imię Św. Franciszka z Asyżu. Istotne zmiany dla placówki przyniósł rok 2006, w którym z dniem 1 września założono w Kęble, uchwałą Rady Powiatu w Puławach, trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Od 2014 roku funkcjonuje nowy internat. Przy Ośrodku działa Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „SZANSA”. Od 1 września 2014 r. przy SOSW w Kęble działalność rozpoczął zespół Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Placówka znajduje się w Kęble – niewielkiej wiosce, malowniczo położonej w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawy turystycznie region obejmuje renesansowy Kazimierz nad Wisłą, Janowiec, Puławy, uzdrowiskowy Nałęczów. Niedaleko Kębła w odległości ok. 1,5 km leży Wąwolnica – osada miejska położona w dolinie rzeki Bystrej.

Boisko sportowe, kryta ujeżdżalnia, dwie ujeżdżalnie odkryte, zadaszone miejsce na ognisko, ścianka wspinaczkowa.

Szkoła mieści się w zabytkowym dworku, do którego dobudowany jest nowoczesny internat z pokojami 2-4 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym,winda, podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Placówka wyposażona jest w:

 • sale lekcyjne,
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • pracownię gospodarstwa domowego,
 • pracownię integracji sensorycznej,
 • pracownię rehabilitacyjną.

Oferta

Szkoła Przysposabiająca do Pracy z internatem.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna),
 • zajęcia wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna,
 • hipterapia

Pobyt

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w nowoczesnym internacie z pokojami 2-4 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym,winda, podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania na miarę indywidualnych możliwości, w zajęciach rekreacyjno- sportowych, arteterapii, teatroterapii, muzykoterapii, hipoterapii.

Osiągnięcia

Nagrody:

 • Medal Pamiątkowy Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji 30 lecia Ośrodka

Realizacja projektów:

 • “W siodle też można turystyka aktywna dla każdego. Przygotowanie oferty turystyki konnej dla współczesnego turysty, z uwzględnieniem turysty niepełnosprawnego. Modernizacja obiektu rekreacyjnego.” realizowanego w ramach programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej;
 • Ścieżka dydaktyczna współ nansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i powiat Puławski;
 • Zadanie publiczne „Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i rekreację” realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: Wycieczka do Zamościa – Chełma – Poleskiego Parku Narodowego;
 • projekt współfinansowany przez Powiat Puławski “TABOREM, ROWEREM, PIESZO KRAINĄ LESSOWYCH WĄWOZÓW”.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Adres:
Kębło7, 24- 160 Wąwolnica

Telefon/Fax:
818825011

Adres internetowy:
soswkeblo.net.pulawy.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Danuta Ogłoza,
 • Wicedyrektor – Stanisław Widz