Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej (Puławy)

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej (Puławy)

Ośrodek usytuowany jest przy ulicy Jaworowej 3, bocznej ul. Piaskowej z dogodnym dojazdem własnym transportem oraz środkami komunikacji miejskiej – przystanek MPK w odległości 50 m.

Historia

Historia placówki sięga 1961 roku, kiedy to w Puławach została utworzona Szkoła Podstawowa Specjalna. Zajęcia odbywały się w Domu Dziecka “Caritas”, a do dyspozycji nauczycieli oddano jedną izbę lekcyjną. Pomimo trudnych warunków w roku szkolnym 1963/64 rozpoczęła działalność drużyna harcerska, a rok później samorząd szkolny i koło PCK. Cztery lata później szkoła została przeniesiona na ulicę Partyzantów do budynku po Szkole Podstawowej nr 1. W czerwcu 1968 roku szkołę opuściło pierwszych 15 absolwentów. W roku szkolnym 1976/77 władze oświatowe zakupiły budynek przy ulicy Mickiewicza, w którym umiejscowiono internat, a decyzją Komisji Oświaty i Wychowania szkoła otrzymała miano Państwowego Zakładu Wychowawczego. Lata 1978 – 1983 to dalszy, dynamiczny rozwój placówki – wzrosła liczba oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne, pracę rozpoczęła Komisja Resocjalizacyjna.

W latach osiemdziesiątych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie w miejsce funkcjonującego dotąd Państwowego Zakładu Wychowawczego powołało Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. W czerwcu 1986 roku placówce nadano imię Marii Grzegorzewskiej. W 1994 roku ośrodek pozyskał nowy obiekt, użyczony przez władze miasta, po dawnym żłobku, gdzie umiejscowiono sale lekcyjne dla szkoły podstawowej, gabinety specjalistyczne i stołówkę. We wrześniu 1999 roku, w wyniku reformy oświatowej obok szkoły podstawowej powstało gimnazjum. Wrzesień 2003 roku przyniósł kolejną ważną zmianę w historii placówki – ośrodek wszedł w skład powołanego Zespołu Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, który funkcjonował do 1 czerwca 2013 roku. Począwszy od 2003 roku następuje zmiana siedziby, placówka zostaje przenoszona do budynku przy ul. Jaworowej 3. Przeniesienie dotychczasowych miejsc funkcjonowania placówki do jednego budynku trwa do roku 2006. W roku szkolnym 2008/09 powołano zasadniczą szkołę zawodową oraz rozpoczęto prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tym okresie trwały wzmożone prace przy dostosowaniu budynku i otoczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zbudowano windę, podjazdy, boiska z bezpieczną nawierzchnią. Od 1 września 2013 roku rozpoczęło działalność przedszkole specjalne.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Ośrodek usytuowany jest przy ulicy Jaworowej 3, bocznej ul. Piaskowej z dogodnym dojazdem własnym transportem oraz środkami komunikacji miejskiej – przystanek MPK w odległości 50 m. Odległość od dworca PKS – 1 km, od dworca PKP – 2 km.

Ciągi komunikacyjne na terenie placówki wyłożone kostką brukową, do budynku prowadzą 3 podjazdy dla wózków.

Na terenie ośrodka umiejscowiony jest parking.

Budynek odnowiony, po przeprowadzonej termomodernizacji. Dostosowany dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – ciągi komunikacyjne wyposażone w podjazdy dla wózków, winda z transportem na wszystkie kondygnacje.

Na terenie należącym do placówki usytuowane zostały obiekty rekreacyjno-sportowe:

 • plac zabaw,
 • boisko do minikoszykówki ze sztuczną nawierzchnią,
 • boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkowej ze sztuczną nawierzchnią,
 • czterotorowa bieżnia 60 m ze sztuczną nawierzchnią.

Część otoczenia placówki stanowi teren leśny, na którym usytuowano ścieżki dydaktyczne. w otoczeniu budynku usytuowano zagospodarowane tereny zielone oraz ciągi piesze.

Placówka posiada wyposażenie na wysokim poziomie w odniesieniu do środków dydaktycznych i pracowni.

 • pracownia komputerowa
 • pracownia biologiczna
 • gabinet AAC
 • gabinet fizjoterapii
 • pracownia EEG Biofeedback
 • gabinet logopedyczny
 • pracownia Tomatisa
 • pracownia ceramiczna
 • sala doświadczania świata
 • sale Integracji Sensorycznej
 • sala dogoterapii
 • sala gimnastyki korekcyjnej i siłownia
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym

Oferta

Ośrodek prowadzi:

 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • oddziały przedszkola specjalnego,
 • szkołę podstawową i gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zasadniczą szkołę zawodową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zorganizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zespołowe i indywidualne.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Pobyt

Ośrodek prowadzi internat dla dziewcząt, będących uczennicami szkół w ośrodku. Chłopcy mieszkają w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Benedyktynek.

Baza lokalowa dostosowana do potrzeb wychowanek z niepełnosprawnością. Pomieszczenia mieszkalne 4. osobowe, sale do zajęć pozalekcyjnych, pomieszczenie kuchenne, pokój chorych, stołówka.

Zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanek:

 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • koło taneczne
 • zajęcia artystyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Pulawach
 • turystyka zorganizowana
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia ekologiczne

Osiągnięcia

 • Wyróżnienie w konkursie Pary Prezydenckiej “Dobry klimat dla rodziny”.
 • Wiele nagród i wyróżnień dla Teatru “To i Owo”, m.in. Laureat Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach, reprezentant Polski na Międzynarodowe Spotkania Teatrów Osób Niepełnosprawnych w Kijowie i we Lwowie,
 • nagrody Starosty Puławskiego i Prezydenta Miasta Puławy za działalność artystyczną.
 • Osiągnięcia sportowe, w szczególności w biegach przełajowych – kilkukrotne tytuły Mistrza Polski organizacji “Sprawni Razem”, zakwalifikowanie uczniów placówki na zgrupowania kadry narodowej organizacji “Sprawni Razem”. I miejsca w Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce uczniów niepełnosprawnych.

Realizowane projekty i programy:

 • Program profilaktyki zdrowotnej “Trzymaj Formę”
 • Projekt “Uwaga! Sposób na sukces”
 • Projekt “Nasze życie w naszych rękach” FIO 2015
 • Program “Owoce i warzywa w szkole”
 • Program rządowy “Szkolny plac zabaw”

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

Adres:
24-100 Puławy, ul. Jaworowa 3

Telefon/Fax:
tel. 81 8880248/ fax 8886680

Adres internetowy:
sosw.net.pulawy.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Andrzej Czarnecki,
 • Wicedyrektor – Elżbieta Szczygieł,
 • Wicedyrektor – Marek Bogusz