Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II (Lublin)

Ośrodek mieści się w lubelskiej dzielnicy Bronowice, do której prowadzą linie trolejbusowe 153, 156, 158, 161 oraz autobusowe 23,47 dogodnie łącząc z dworcami PKS i PKP.

Historia

Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Lublinie powstał w 1952 r. Początkowo mieścił się przy ul. Zamojskiej i Radziwiłłowskiej. W szkole prowadzono przysposobienie zawodowe: dla dziewcząt – krawiectwo, dla chłopców – koszykarstwo. W 1960 r. zakład został przeniesiony do nowego budynku przy ul. L. Herc, w którym mieścił się internat i szkoła podstawowa. Do szkoły uczęszczało 160 uczniów. Od 1970 roku w placówce rozpoczęto kształcenie również dzieci niedosłyszących. W 2001 r. internat Ośrodka został przeniesiony na ul. Pogodną 54. Przez wiele lat istnienia Ośrodek zmieniał nazwę, a ostateczną otrzymał w czerwcu 2003 r., w którym to roku z okazji 50-lecia nadano mu imię Jana Pawła II. Ośrodek z biegiem lat powiększał też zakres edukacyjny dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących: w 1999 r. powstało gimnazjum Nr 23, w 2002 r. Liceum Profilowane, w 2011 r. oddział przedszkolny, a w 2012 r. Technikum Nr 1 kształcące w zawodzie technik turystyki wiejskiej.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Ośrodek mieści się w dzielnicy Bronowice, do której prowadzą linie trolejbusowe 153, 156, 158, 161 oraz autobusowe 23, 47 dogodnie łącząc z dworcami PKS i PKP (dojazd ok. 20 minut). Zarówno przy budynku szkoły jak i internatu znajdują się parkingi dla samochodów osobowych.

Posiadamy nowy plac zabaw dla dzieci, trawiaste boisko sportowe oraz duży ogród szkolny wykorzystywany do zajęć praktycznych przez uczniów technikum.

 • wygodne, szerokie ciągi komunikacyjne w szkole i w internacie
 • toalety przystosowane dla uczniów z niepełnosprawnością
 • winda w budynku internatu

Wyposażenie placówki:

 • pracownie komputerowe i internetowe centrum informacji multimedialnej
 • pracownia  fizyczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia biologiczna
 • pracownia turystyczna
 • pracownia produkcji rolnej
 • pracownia żywienia turystów
 • pracownia hotelowa
 • siłownia
 • sala gimnastyczna
 • sale wczesnego wspomagania
 • gabinet logopedyczny
 • biblioteka szkolna: licząca 10 tys. woluminów (podręczniki, lektóry, literatura dziecięca i młodzieżowa, słowniki, encyklopedie oraz czasopisma i multimedialne programy edukacyjne
 • sala sensorycznego poznawania świata

Oferta

 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu (od 1 m-ca życia do 6 lat)
 • oddział przedszkolny
 • szkoła podstawowa
 • gimnazjum
 • technikum

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna
 • stomatologiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu

Pobyt

 • internat ze stołówką dla uczniów, przystosowany dla wychowanków z niepełnosprawnością ruchową (winda, toalety)
 • koła zainteresowań: fotograficzne, krawieckie, teatralne
 • koło wędkarskie, PTTK,
 • zajęcia na basenia

 

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Adres:
20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 4

Telefon/Fax:
81 744 19 13

Adres internetowy:
sosw.lublin.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Anna Stasiak
 • Wicedyrektor – Agnieszka Szuwarska
 • Kierownik kształcenia praktycznego – Beata Maciejewska-Musur