Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej (Radzyń Podlaski)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej (Radzyń Podlaski)

Placówka znajduje się niedaleko dworca PKS w odległości 10 minut drogi pieszo. W pobliżu mieści się Urząd Skarbowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2.

Historia

Historia Ośrodka sięga 1976 roku. W miejscowości Stoczek obok Czemiernik (województwo lubelskie) powstał Specjalny Zakład Wychowawczy. W klasach I-III szkoły podstawowej rozpoczęło naukę 53 uczniów. W 1980 roku Zakład został przeniesiony do Czemiernik dawnego pałacu Firleja, w którym funkcjonował Państwowy Dom Dziecka. Pałac wymagał remontu, modernizacji i dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W następnych latach funkcjonowania oferta edukacyjna została poszerzona o kolejne klasy szkoły podstawowej. W 1981 roku Zakład przyjął nazwę Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czemiernikach i zajmował się kształceniem oraz wychowaniem dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz wychowankami Domu Dziecka. Od lipca 1982 roku placówka nosi nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

W związku ze zwrotem zabytkowego pałacu spadkobiercom w 2001 roku placówka została przeniesiona do Radzynia Podlaskiego. Dobra lokalizacja oraz korzystne warunki lokalowe pozwoliły na rozszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej. Obecnie w Ośrodku kształci się 120 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W 2005 roku utworzono Szkołę Zawodową dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim o kierunkach kształcenia: kucharz małej gastronomii oraz ogrodnik. Młodzież upośledzona w stopniu umiarkowanym ma możliwość kształcenia w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

W związku z obchodami XXX lecia istnienia placówki w roku szkolnym 2006/2007 w dniu 31 października 2006 nadano Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu imię prof. Zofii Sękowskiej. We wrześniu 2010 roku w strukturę placówki weszło Przedszkole Specjalne.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Placówka znajduje się niedaleko dworca PKS w odległości 10 minut drogi pieszo. W pobliżu mieści się Urząd Skarbowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2. W odległości 500 metrów znajduje się market spożywczy “Biedronka”.

Trakty piesze w pobliżu Ośrodka dostępne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla osób poruszających się na wózkach wymagają prac modernizacyjnych.

Naprzeciwko placówki usytuowany jest przystanek komunikacji miejskiej.

Teren przynależący do Ośrodka ogrodzony, bezpieczny dla przebywających na nim uczniów. Zagospodarowany, obsadzony drzewami, krzewami i roślinami ozdobnymi z dużą przestrzenią rekreacyjną z placem zabaw dla dzieci. Trakty komunikacyjne wyłożone cementowymi płytkami chodnikowymi. Przy budynku Ośrodka znajduje się obszerny parking dla samochodów osobowych.

Budynek, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia wewnętrzne dostosowane i bezpieczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce i środki dydaktyczne.

Do dyspozycji uczniów dostępne są następujące pracownie i sale dydaktyczne:

 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia gospodarstwa domowego
 • Pracownia techniki – obróbki drewna i metalu
 • Pracownia garncarska
 • Sala rehabilitacyjna
 • Sala rekreacyjno-ruchowa
 • Biblioteka i czytelnia multimedialna
 • Gabinet logopedyczny
 • Gabinet EEG Biofeedback
 • Gabinet rewalidacji indywidualnej
 • Pracownie przedmiotowe

Oferta

W Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej funkcjonują:

 1. Przedszkole
 2. Świetlica szkolna
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w skład której wchodzą następujące oddziały:
  * Klasy I-III do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
  * Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny I dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie klas I-III
  * Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny II dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie klas IV- VI
  * Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny III dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie klas IV- VI
  * Klasa IV- VI do której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 4. Gimnazjum Nr 3 do którego uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz Zespoły Edukacyjno-Terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim o kierunkach kształcenia:
  * cukiernik
  * kucharz małej gastronomii
  * ogrodnik
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w której funkcjonuje Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny i skierowana jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • zajęcia wyrównawcze
 • Rewalidacja indywidualna,
 • usprawnianie ruchowe,
 • integracja sensoryczna,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • muzykoterapia,
 • arteterapia,
 • biblioterapia,
 • socjoterapia,
 • doradztwo zawodowe,
 • EEG Biofeedback,
 • AAC- komunikacja alternatywna i wspomagajaca,
 • Metoda Tomatisa

Pobyt

Uczniowie zamieszkujący poza miejscowością funkcjonowania placówki mają możliwość przebywania w czasie roku szkolnego w internacie.

Wychowankom przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, natomiast całodniowe wyżywienie jest odpłatne. W obecnej chwili praca wychowawcza odbywa się w pięciu grupach nad którymi opiekę sprawują wychowawcy. Uczniowie przydzielani są do poszczególnych grup z uwzględnieniem wieku oraz stopnia niepełnosprawności intelektualnej. W internacie znajduje się 12 pokoi sypialnych, jadalnia, izolatka, świetlica, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz biura administracji.Przy budynku internatu znajdują się tereny rekreacyjno-sportowe.

Do najważniejszych zadań wychowawczych internatu należy stwarzanie wychowankom warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, doskonalenie posiadanych i wykształcanie nowych umiejętności samoobsługowych, wdrażanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu osobistym oraz jak najbardziej pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach zajęć pozalekcyjnych w internacie funkcjonują koła zainteresowań: teatralne, PCK, muzyczne, sportowe, ekologiczne, plastyczne, garncarskie, turystycznorekreacyjne, rękodzielnicze, gastronomiczne, Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku “Niedźwiedzie” , Klub “Wiewiórka” Samorząd Uczniowski, Gazetka Szkolna ” Nasza Gazetka” oraz Kronika ośrodka.

Programy

 • “Szkoła Współpracy”
 • “Szkoła bez przemocy”
 • “Szkoła dobrze wychowana”
 • “Trzymaj formę”
 • “Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
 • “Nie pal przy mnie, proszę”
 • “Znajdź właściwe rozwiązanie”

Ośrodek bierze udział w projekcie szkół promujących zdrowie.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

Adres:
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Sitkowskiego 18

Telefon/Fax:
83 351 30 09, fax 83 352 78 71

Adres internetowy:
sosw.powiatradzynski.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Małgorzata Popek
 • Wicedyrektor – Bożena Warpas
 • Wicedyrektor – Jolanta Purgał