Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Lublin)

Historia placówki rozpoczyna się w roku 1953 kiedy utworzono Technikum Gospodarki Komunalnej. Po licznych przekształceniach powstał Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, na którego bazie w roku 1998 powstało Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej przekształcone w 2014 roku w Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

LCKZiU zlokalizowane jest poza ścisłym centrum miasta przy trasie wylotowej w kierunku Białegostoku przy bardzo dobrym skomunikowaniu z centrum Lublina miejską komunikacją. Placówka dysponuje własnym parkingiem na 100 samochodów. Odległość od dworca PKS i BUS ok.1,5 km. W bliskiej odległości znajduje się galeria handlowa Olimp, stacje benzynowe, sklepy sieci Biedronka, Lidl i McDonald. Stan dróg i traktów pieszych oraz wejść do budynku umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach.

W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły stadion rugby oraz ogrodzony teren zielony umożliwiający odpoczynek.

Budynek po termomodernizacji, dostosowanie wejść do szkoły i pracowni, korytarzy oraz łazienek dla osób z niepełnosprawnością ruchową (możliwość zorganizowania zajęć na parterze).

Placówka posiada własne warsztaty mechaniczne ze specjalistycznymi pracowniami:

 • obrabiarek konwencjonalnych (tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki), obrabiarek CNC (tokarki, frezarka, ploter frezujący, ploter do cięcia plazmą), spawalnię, obróbki ręcznej, obróbki plastycznej, montażu, systemów rurociągowych, pomiarów.

Ponadto placówka posiada pracownie specjalistyczne:

 • diagnozy i naprawy urządzeń komputerowych, systemów i sieci komputerowych, grafiki komputerowej i multimediów, komputerowego wspomagania projektowania, pneumatyki i urządzeń mechatronicznych (stanowiska FESTO), sterowników PLC, drukowania cyfrowego.

Biblioteka szkolna z księgozbiorem oraz pracownią internetową stanowi Multimedialne Centrum Informacyjne udostępnione również słuchaczom form zaocznych. Placówka jest ośrodkiem egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi CKE.

Oferta

Technikum Mechaniczne:

 • Technik mechanik z kwalifikacją M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • Technik mechatronik, Technik informatyk (możliwość kształcenia osób z niepełnosprawnością ruchową),
 • Technik cyfrowych procesów graficznych ( możliwość kształcenia osób z niepełnosprawnością ruchową).

Policealna Szkoła dla Dorosłych Nr3:

 • Technik informatyk (kształcenie w formie zaocznej, możliwość kształcenia osób z niepełnosprawnością ruchową).

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (w formie zaocznej i stacjonarnej):

 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • monter systemów rurociągowych,
 • technik mechanik.

 

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna,
 • stomatologiczna
 • zajęcia wyrównawcze

Osiągnięcia

 • Placówka realizuje liczne projekty międzynarodowe w programie Erasmus+ z partnerskimi szkołami w Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji, Czechach i Turcji.
 • Przy LCKZiU działa UKS Magnoliowa,
 • do dyspozycji uczniów obiekty sportowe: sala gimnastyczna, siłownia, sala tenisa stołowego.

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
Srebrna tarcza w rankingu Perspektywy 2016 i tytuł szkoły specjalistów w zawodzie technik mechatronik.

 

Projekty w ramach programu Comenius:

 • 2005/07 Systemy mierzenia jakości,
 • 2009/11 REGIO-NET – regionalne konfrontacje i praca w internecie pomiędzy europejskimi szkołami,
 • 2013/15 PRIME – integracja i migracja w Europie.

 

Projekty w ramach programu Leonardo da Vinci:

 • 2012/14 IPAN – międzynarodowa automatyzacja produkcji w sieci,
 • 2013/15 IVT – bliżej europejskiego rynku pracy.

 

Projekt transgraniczny PL-BY-UA:

 • Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy – mikroprojekt: Kompetencje młodzieży.

 

Projekty w ramach POKL:

 • Już czas na staż,
 • Moja przyszłość- mój ECDL,
 • Moja firma będę przedsiębiorcą.

 

Obecnie realizowane projekty w ramach programu Erasmus+:

 • TARGET – Pierwszy cel Europy 2020 walka z bezrobociem,
 • MICA – Mechanical Industrial Collaborative Assignments.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Adres:
ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin

Telefon/Fax:
81 747 03 78, 533 359 911

Adres internetowy:
www.lckziu.pl
Facebook
Youtube

 

Kadra zarządzająca:

 • dyrektor: mgr Jacek Misiuk,
 • wicedyrektor: mgr inż. Wiesław Ciorgoń,
 • wicedyrektor: mgr inż. Sławomir Dybała